Polityka prywatności i Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , Dziennik Urzędowy UE , L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne Rozporządzenie  o Ochronie Danych).

EURO-GLAS W.Walczak R.Noga Spółka Jawna jako administrator danych osobowych klienta, będącego osobą fizyczną (osoba, której dane dotyczą).

Dane dotyczące administratora:
EURO-GLAS W.Walczak R.Noga Spółka Jawna, ul. Wł. Łokietka 141, 31-263 Kraków, NIP 6771685921
dane kontaktowe: email: biuro@euroglas.com.pl, tel. +48 12 635 2000

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- wykonywania obowiązków prawnych, ciążących na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie Danych
- marketingu produktów własnych administratora
- powiadamiania o terminach realizacji
- udzielania informacji i porad dotyczących sprzedawanych produktów
- powiadamiania o promocjach i ofertach handlowych prowadzonych przez administratora
- tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe , planowanie rozwoju usług i sprzedaży, tworzenie modeli statystycznych
- ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń

Nie ma zewnętrznych odbiorców Państwa danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony szczególnymi przepisami prawa, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

Przysługuje Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych prawo do:
- żądania od administratora dostępu do danych osobowych
- żądania od administratora sprostowania danych osobowych
- żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie
- żądania ograniczenia przetwarzania danych
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
- żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym art. 20 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie danych)

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) , gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Informacja na temat plików cookies

Pliki cookies tworzone podczas korzystania z naszej strony Niniejsze powiadomienie wyjaśnia, „czym są pliki cookies” oraz podaje rodzaje plików cookie sużywanych przez nasza stronę www

Czym są pliki cookies? Plik cookie, czyli „ciasteczko”, to plik tekstowy zapisywany przez witrynę na komputerze lub innym urządzeniu podłączonym do Internetu, umożliwiający tej witrynie internetowej rozpoznanie przeglądarki odwiedzającego witrynę albo przechowywanie w niej informacji lub ustawień.

Czy nasza strona korzysta z plików cookies? Tak. Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu usprawnienia działania witryny oraz oferowania użytkownikom różnych usług i funkcji. Użytkownik może za pośrednictwem swojej przeglądarki ograniczyć lub zablokować obsługę plików cookies; należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji dostępnych na stronie www.

Z jakiego rodzaju plików cookies korzystają nasze strony www? Niezbędne pliki cookies Te pliki cookies są konieczne do identyfikacji użytkownika. Do przykładów funkcji pełnionych przez takie pliki należy zapisanie unikalnego Id użytkownika.

Funkcjonalne pliki cookies Tego rodzaju pliki cookies pozwalają witrynie internetowej zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika w celu świadczenia usług na jego rzecz. Na przykład funkcjonalne pliki cookies pozwalają witrynie internetowej zapamiętać ustawienia właściwe dla użytkownika, takie jak dane podane przez użytkownika.

Pliki cookies służące do analiz Te pliki cookies pozwalają nam zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i dzięki temu ulepszać działanie i strukturę witryny. Te pliki cookies mogą być przekazane naszemu dostawcy narzędzi analitycznych, ale są używane wyłącznie w celach związanych z działaniem naszych witryn internetowych.

W jaki sposób mogę wyłączyć lub usunąć pliki cookies? Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać, korzystając z poniższych łączy. Internet Explorer Firefox Google Chrome Safari Opera

2019-12-04